සුනාමි ව්‍යවසනයට වසර 13 යි. 2018-01-05T13:50:22+00:00

Project Description

ගතවන සෑම මොහොතකම වෙනස්වෙන මගේ කරගත් මගේ නොවන ලෝකයක, නැවත මෙවන් විපතක් සිදු නොවේ යැයි කාටනම් සහතක විය හැකිද? එදා මේ මිහි මඩල කම්පා වී සයුරු රළ ගොඩ ගැලුවේ අපේම දුසිරිත් නිසා නම් අද අදම අපි නොපමාව කුසල් දහම් වඩමු. සියලු සතුන් හට මෙත් සිත පතුරුවමු. සසර ගමනක නැවත මෙවන් විපත් අසන්නටවත් නොලැබෙන, උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධයෙන් නිවී සැනසෙමු.

Leave A Comment