ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 49 2018-01-11T16:18:15+00:00

Project Description

කුසල් අකුසල් නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 48

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේ අපි ඔබට ලස්සන සූත්‍ර දේශණාවක් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දේශනාව අන්තර්ගත වෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ පස්වෙනි පොත්වහන්සේගේ පළවෙනි කොටස්. මේ දේශණාවේ නම විභංග සූත්‍රය. විග්‍රහ කොට වදාළ දෙසුම. මේ දේශණාව සිද්ධ කරන්නේ සැවැත් නුවරදී. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම භික්ෂු සංඝයා අමතනවා. මහණෙනි, ඔබට ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ගැන කියලා දෙන්නම්. විග්‍රහ කොට පවසන්නම් එය හොදට අසන්න. හොදට නුවණින් විමසන්න.  ඒ වෙළාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රකාෂ කරනවා එසේය ස්වාමීනී කියලා පිළිතුරු දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා මහණෙනි, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය කියන්නේ මොකක්ද? මහණෙනි, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය කියලා කියන්නේ නිවැරදි දෘෂ්ඨියට, සම්මා දිට්ඨිය ට. ඊලගට සම්මා සංකල්ප, සම්මා වාචා ඒ කියන්නේ නිවැරදි වචන වලට. සම්මා කම්මන්තයට ඒ කියන්නේ නිවැරදි ක්‍රියාවන් වලට. ඊලගට සම්මා ආජීවය ඒ කියන්නේ නිවැරදි දිවි පැවැත්ම. ඊලගට සම්මා වායාමය. සම්මා සතිය ඒ කියන්නේ නිවැරදි සිහියට, සම්මා සමාධියට තමයි ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය කියලා කියන්නේ කියලා කිව්වා. ඊලගට මහණෙනි, නිවැරදි දෘශ්ඨිය කියලා කියනවා මොකක්ද මේ කියලා අහනවා.

මහණෙනි දුක පිළිබද යම් අවබෝධ ඥාණයක් තියෙනවද, මහණෙනි දුකේ හටගැනීම ගැන යම් අවබෝධ ඥාණයක් තියෙනවද, දුක නිරුද්ධ වීම පිළිබද යම් අවබෝධ ඥාණයක් තියෙනවද, දුක නිරුද්ධ වෙන ප්‍රතිපදාවක් ගැන යම් අවබෝධයක් ඥාණයක් ඇත්ද, අන්න ඒකට කියනවා සම්මා දිට්ඨිය කියලා. දුක කියන්නේ ආර්ය සත්‍යයක් කියලා හොදට තේරුම් ගන්න ඕන. මොකක්ද දුක කියන ආර්ය සත්‍යය? වයසට යෑම දුකයි කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. ලෙඩ වීම දුකයි කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. මැරෙනවා කියන එක දුකයි කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. සමහර අය කියනවා මැරෙන එක සැපයි කියලා. හැබැයි මැරෙන්න බලන්න ඕන එතකොට තමයි තේරෙන්නේ. කියන කොට එහෙම තමයි. බෙල්ල වැල දානකොට කොච්චර දුකද? මරණය දුකයි. සියදිවි හානි කරගත්ත ගමන්ම ඉපදෙන්නේ සතර අපායේ. කොච්චර දගලනවද මැරෙන්න යද්දි. පුපුවේ අත් ගගහා අඩනවා. ඊලගට මිය ගිය ඥාතියා අමනුස්සයෙක් වෙනවා. ඇවිල්ලා කියනවා ඔයාලා එක්ක යන්න ආවා කියන කොට භය හිතෙනවා. මරණය ගැන දුක හිතෙනවා. එහෙනම් මරණයි දුකයි. ඉපදීම දුකයි. වයසට යන එක දුකයි. ලෙඩ වෙන එක දුකයි. මැරෙන එක දුකයි. කැමති දේ ලැබුනේ නෑ දුකයි. අකමැති දේ ලැබෙනවා දුකයි. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වෙන්න වෙනවා දුකයි. අප්‍රියයන් හා එක්වෙන්න වෙනවා දුකයි.

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 49

Leave A Comment