නිරයටත් වඩා බොහෝ භයානක වූ දෙය | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 50 2018-01-12T16:55:53+00:00

Project Description

නිරයටත් වඩා බොහෝ භයානක වූ දෙය | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 50

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද අපි දේශණා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතාමත්ම ලස්සන ගාම්භීර දේශනාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සුන්දර දේශණාවක්. සංයුත්ත නිකායේ පස්වෙනි පොත් වහන්සේගේ තමයි මේ දේශණාව අන්තර්ගත වෙන්නේ. මේ දේශණාවේ නම තමයි පරිලාහ සූත්‍රය. පරිලාහ නම් නිරය මුල්කරගෙන වදාළ දෙසුම. එහෙනම් අපායක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් මිනිස්සු කියන්නේ අපායත් මෙහේ දිව්‍ය ලෝකෙත් මෙහේ කියලා. එයාලට අපායට ගිය දවසටත් තේරෙයි අපායක් කියලා එක්ක තියෙනවා කියලා. එදාට ඒකෙන් නිදහස් වෙන මගක් නම් නෑ. එතකොට පරිලාහ කියලා අපායක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා, මහණෙනි මහා පරිලාහ නම් වූ නරාකාදියක් තියෙනවා කියනවා. එහේ ඇසෙන් යම් රූපයක් දකිනවා නම් ඉන්න නිරසතා අනිෂ්ඨ වූ රූපයක්මයි දකින්නේ කියනවා. අකමැති රූපයක්මයි දකින්නේ කියනවා. අමනාප රූපයක්මයි දකින්න ලැබෙන්නේ කියනවා. ඔන්න පරිලාහ කියන නිරයේ ස්වභාවය. එහෙනම් යන්න වුනොත් අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් බල බල ඉන්නේ වෙන්නේ අමනාප රූප, අකමැති රූපමයි පේන්නේ කියනවා. ඊලගට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා යම් කිසි ශබ්දයක් ඇහෙනවා නම් එහේ ඉන්න නිර සත්වයන්ට අන්න අහන්න වෙන ශබ්දය අනිෂ්ඨ වූ ශබ්දයක්මයි කියනවා. අකැමැතිම ශබ්දයක්මයි කියනවා. කැමති ශබ්දයක් නෙමෙයි කියනවා. කිසිම මනාප ශබ්දයක් අහන්න වෙන්නේ නෑ කියනවා.

මෙහිදී එක්තරා භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් ‘‘භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්ස, මේ නිරය නම් මහා භයානක පීඩාකාරී වධ වේදනා ඇති ඒකාන්තයෙන්ම දුක් සහිත වූ නිරයක් නේද?” කියා විමසුවා. ‘‘මහණෙනි, ඒ නිරයට වැඩිය බොහොම භයානක දෙයක් තියෙනවා. එනම් මනුෂ්‍යයා විසින් දුක ආර්ය සත්‍යයක් බව නොදැනීම. දුකට හේතුව ආර්ය සත්‍යයක් බව නොදැනීම. දුක නැතිකිරීම ආර්ය සත්‍යයක් බව නොදැනීම. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ආර්ය සත්‍යයක් බව නොදැනීමයි.”

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

නිරයටත් වඩා බොහෝ භයානක වූ දෙය | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 50

Leave A Comment