බිලිඳු වියේ දුටු සුන්දර වෙරළේ | ටී.එම් ජයරත්න | Shraddha TV 2017-12-14T11:45:16+00:00

Project Description

මේ සංසාර සාගරයේ ඉමක් කොනක් නොපෙනේ.
ළමා වියේ අපි සිහිනෙන් දකිනා සුන්දර ජීවිතයට
තරුණ වියේ දී ඇළුම් කරනවා.
නමුත් ලෙඩ වීමෙන් වයසට යෑමෙන් ඒ සිහින එකිනෙක බොඳ වෙද්දී
මුළු හදවතම කම්පාවෙන් හ`ඩා වැටෙනවා.
හඩා වැටෙන මේ සසර සයුරේ
කෙලස් රළ පෙරලි පෙරලී දුකම උපදවා දෙයි.
සසර සයුරේ ගිලෙනා මිනිසුනේ….
එතෙර වනු පිණිස පැමිණ ඇති සදහම් නෞකා දෙස නොබලන්නේ ඇයි?
අඳුරේම වැනසී යන්නේ ඇයි?
තණ්හාවේ විසි දැලෙන් මුළු ලෝකය ම තදින් අල්ලාගෙන
පසිදුරන් පිනවමින් සසර දික් වන කර්ම පොදි නොවේ ද
අපි මේ පුරවන්නේ?
ඉදින් මේ විදිහට අඳුරේ ම ඉද අඳුරට ම ගියොත්
කොහොම අපි මේ සසර සාගරයෙන් එතෙරට යන්නේ?
එසේ නම් ඒ අමා ධර්මයෙන් සියලූ කෙලෙස්බර සිතිවිලි නවතා
තණ්හාව දුරු කොට කෙලෙස්බර සැහැල්ලූ කරනා විට
ඒ මහරහත් උතුමන් ජීවිත වෙරළ මත තැබූ පිය සටහන්
අපට ද පෙනේවි.

Leave A Comment