දහම් දේශයේ | හර්ෂණ දිසානායක | Shraddha TV 2017-12-14T11:43:31+00:00

Project Description

පුරන ලද පාරමී බලයෙන්
අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආලෝකයත් ඥානයත් විද්‍යාවත්
ප‍්‍රඥාවත් පහළ කරගත් සේක.
ඒ පාරමී බලයෙන් මුළුමහත් දෙව්මිනිස් ලෝක සත්වයාගේම
සසර දුක්ගිනි නිවාලූ
ඒ උතුම් සදහම් ගඟුල
කෙලෙස් ගිනිදැල් නිවාලමින් තුන්ලොව සිසාරා ගලා ගියේය.
මාර දූවරුන්ගේ වසඟයට හසු නොවූ
ඒ අකම්පිත සිත දුටු මිහිකත කම්පා වී ගියාය.
පන්සාළිස් වසරක් පුරාවට බුදු මුවින් දේශනා කළ
අමා සදහම් පද අසා
කෝටි ගණනින් දෙව්මිනිස්හු සසර දුක්ගිනි නිවා
අමා නිවනින් සැනහී ගියෝය.
ඒ අපරිමිත සම්බුදු බලයේ අසිරියි මේ.

Leave A Comment