ධර්ම කථිකයෙකු වන්නට සුදුසු කාරණා | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 52 2018-01-17T16:26:34+00:00

Project Description

ධර්ම කථිකයෙකු වන්නට සුදුසු කාරණා | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 52

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

සංයුත්ත නිකායේ දෙවෙනි පොත් වහන්සේගේ තියෙන සූත්‍ර දේශණාවක් තමයි අපි අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශණාවේ නම තමයි ධම්මකථීක සූත්‍රය. ධම්ම කතික සූත්‍රය කියන්නේ ධර්ම කතික භික්ෂූව ගැන වදාළ දෙසුම. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දවස්වල වැඩ සිටියේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයේ. ජේතවනාරාමයේ වැඩ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහෙන්න භික්ෂූ වහන්සේ කෙනෙක් පැමිණියා. බුදරජාණන් වහන්සේ ලගට පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සෙට වන්දනා කළා. වන්දනා කරළා එකත්පස්ව වාඩිවුනා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙන්න මේ කාරණය විමසුවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා, ස්වාමීනී ධර්ම කථිකයෙක් වෙන්නේ කොපමණකින්ද කියලා ඇහුවා. මේපමණක් කරපුවාම ධර්ම කථිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? ධර්ම කථිකයෙන් වෙන්න කොච්චර කිව්වමද කියලා අහනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ධර්ම කථිකයෙන් වෙන්න මෙන්න මෙහෙම වෙන්ට ඕනෑ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා පින්වත් භික්ෂූව, භික්ෂූවක් ඉන්නවා කියනවා. මෙන්න මේ භික්ෂූව ජරා මරණ පිළීබදව කළකිරීම පිණිස, එහි නොඇලීම පිණිස, එය නිරුද්ධ වීම පිණිස ධර්මය දේශණා කරනවා කියනවා.

ජරාවට පත් වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? ජරාවට පත්වෙනවා කියන්නේ වයසට යනවා ලෙඩ වෙනවා කියන එක. ජරාවට පත්වීමක් නැද්ද අපි තුළ. ජරාවට පත්වීමක් තියෙනවා. වයසට යනවා බලාගෙන ඉද්දී. මේ ධර්ම දේශණවා විනාඩි දහකට විතර කලින් පටන් ගත්තේ. දැන් වයසට ගියේ නැද්ද? විනාඩි දහයකින් පහළොවකින්. නවත්වන්න පුළුවන්ද? නවත්වගන්න බෑ. එක එක දේවල් පාවිච්චි කරනවා නවත්වගන්න හැබැයි නවතින්නේ නෑ. ඒ පාවිච්ච කරන වේලාවෙත් වයසට යනවා. එතකොට කවුරු හරි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ජරා මරණ පිලිබද කළකිරීම පිනිස, මැරෙන එක ගැන කළ පිරීම පිණිස ධර්මය දේශණා කරනවා. ඒ ගැන නොඇල්ම පිණිස දහම් දෙසනවා කියනවා. ජරා මරණ නිරුද්ධ වීම පිණිස ධර්මය දේශනා කරනවා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා අන්න එහෙම දහම් දෙසනවා යම් භික්ෂුවක් අන්න භික්ෂූවට තමයි ධර්ම කථික භික්ෂූව කියලා කියන්නේ කියලා කිව්වා.

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

ධර්ම කථිකයෙකු වන්නට සුදුසු කාරණා | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 52

Leave A Comment