විපතට පත්වූවන්ට සහනාධාර ලබාදීම – කළුතර අගලවත්ත 2017-05-30T11:55:19+00:00

Project Description

ස්වභාවික ආපදාවන්ගෙන් විපතට පත්වූවන් සඳහා ආධාර සැපයීම

විපතට පත්වූ අපේම සහෝදර ජනතාවට සහනාධාර බෙදාදීම දිනය : 2017/05/29 ස්ථානය : කලුතර අගලවත්ත ප්‍රදේශය ආධාර එකතු කිරීම : කඩුවෙල මධ්‍යස්ථානය ලබාදුන් ආධාර : වතුර ෙබා්තල් 3600, බත් පාර්සල් 1750, රාත්‍රී කෑම පාර්සල් 1000, වියළි අාහාර පාර්සල් 1000 පමණ ඉදිරියේදී අවශ්‍ය ආධාර : හාල් කිලෝ 10 බෑග්, පරිප්පු, වියළි සලාක, ලීටර් 5 වතුර බෝතල්, ළදරු කිරිපිටි, සීනි, තේ කොළ, ටින් මාළු, ධාන්‍ය වර්ග, කුළු බඩු වර්ග (පැකට්) ————————– ගංවතුර සහ නායයෑම නිසා විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා වියලි ආහාර, පානීය ජලය, සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය, බෙහෙත් සහ ඇදුම් පැළදුම් ආදී ඔබගේ පරිත්‍යාග පහත මධ්‍යස්ථාන වෙත ලබාදිය හැකිය. * කඩුවෙල ශ්‍රද්ධා නාලිකා පරිශ්‍රය * මාලබේ බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරය * ගාල්ල මැලෑගොඩ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව * මාතර අපරැක්ක මහමෙව්නාව මහා විහාරය * රත්නපුර කුරුවිට කටුසියඹලාපේ විහාරස්ථානය * ෂේඩ්ස් ෆැෂන් ආයතනයේ පැලවත්ත, රාජගිරිය සහ කොටිකාවත්ත ශාඛා * කීර්ති ෆැෂන් ආයතනයේ කදුරුගස් හන්දිය කුරුණෑගල සහ හීලෝගම පාර නිකවැරටිය ශාඛා * දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛා ඔබේ මුදල් පරිත්‍යාගයන් පහත ගිණුම් අංකය වෙත බැර කළ හැකියි. බැංකුව – සම්පත් බැංකුව ගිණුමේ නම – ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලය ගිණුම් අංකය – 016 21 00 00 953 ශාකාව – කඩුවෙල ශාකාව (බැංකුව වෙත මුදල් බැර කිරීමෙන් පසුව ඒ පිළිබඳව “ශ්‍රද්ධා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය” අමතා දැනුවත් කළ හැකිනම් එය අපට මහත් පහසුවක් වනු ඇත.) වැඩිවිස්තර සඳහා ශ්‍රද්ධා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය අමතන්න. 011 437 79 24 077 035 69 03 071 957 51 41 තෙරුවන් සරණයි.

Leave A Comment