ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ 2017-09-29T16:03:33+00:00

Project Description

මෙම දේශනාවේදී අශ්‍රැතවත් පෘථග්ජනයා පංච උපාදානස්කන්ධයට මම, මගේ, මගේ ආත්මය යනුවෙන් බැඳී ගොස් බලු දම්වැලකින් කණුවකට ගැටගසා සිටින සුනඛයෙකු සේ සසර දුකට සිරවී සිටින ආකාරය පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි,

අපි අදත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරන්ටයි දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ පින්වතුන් දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා හතලිස් පස් අවුරුද්දක් උන්වහන්සේ ධර්ම දේශණා කරගෙන ගියා. උන්වහන්සේ පහළ වෙලා අවුරුදු විස්සකට පස්සේ තමයි විනය ප්‍රශ්න ආවේ. ඊටපස්සේ උන්වහන්සේ විනය නීතිත් පැනෙව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන්පාන්න සූදානම් වෙලා ආනන්දයන් වහන්සේට වදාළා ආනන්ද, තථාගතයන් පිරිනිවන්පෑවට පස්සේ දැන් මේ ශාසනය කවුරුත් නෑ කියලා හිතන්න එපා කිව්වා. පිරින්වන් පෑවට පස්සේ අපට දැන් ශාස්තෘණ් වහන්සේ නමක් නෑ අපිත් තනි වෙලා කියලා හිතන්න එපා කිව්වා. යම් ධර්මයක් දේශණා කළාද යම් විනයක් පැනෙව්වාද, මේ ධර්ම විනය දෙක ඔබේ ශාස්තෘණ් වහන්සේ කියලා මතක තියාගන්න කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට වදාළේ අපට ශාස්තෘණ් වහන්සේ හැටියට මතක තියාගන්න කිව්වේ කුමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයත් විනයත් කියන දෙක. අපේ වාසනාවට ඒ ශාස්තෘ සම්පත්තිය පිරිපුන්ව තියෙන නිර්මල ධර්මය අපේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට අරගෙන වැඩියා. නිර්මල ධර්මය ලංකාවට ගෙනාවා. ඒ නිසා අපට අදත් ඒ බුදු කෙනෙක් වදාළේ මොකක්ද කියලා හරි විදියට අවුලක් නැතිව පැටලැවිල්ලක් නැතිව අහන්ට පුලුවන්කම තියෙනවා.

ධර්මය හරියට අහලා නැතිව ධර්මය හරියට ඉගෙන ගෙන නැතිව ධර්මය මොකක්ද කියලා තේරුම් අරන් නැතිව දුකෙන් නිදහස් වෙන්න අපි හිතුවොත් අපේම තියෙන ප්‍රශ්ණ අපිට හම්බ වෙයි. අපේම අවුල අපට හම්බ වෙයි. අවුල් වෙනවා මිසක් අවුල ලිහෙන්නේ නෑ. ඒනම් යම් කිසි අපේ ජීවිතේ නිරවුල් දැක්මක් පැහැදිලි දැක්මක් අපට වුවමනා නම්, අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේම අපි දැනගන්ට ඕනැ. එතකොට අපේ වාසනාවට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය මේ රටේ තියෙන නිර්මල ධර්මය තියෙන රටේ අපි උපන්නා. එතකොට අපට පුලුවන් කමක් තියෙන්න ඕන ඒ ධර්මය අහලා අනේ ! මේ නම් බුද්කෙනෙකුගේ ධර්මයක්මයි කියලා හිත පහදවා ගන්න. එහෙම හිත පහදවාගන්නේ නැතිව අපිට ධර්මය සිහි කරන්න බෑ. දැන් අපි කියමු ඔබ ධර්මය අහනවා කියලා, ඔබ ධර්මය ඇහුවට ඔබ ජීවිතේ අහන්නේ ධර්මය විතරද? නෑ නේද. එක එක දේවල් ප්‍රවෘත්ති වලින් අහනවා. සින්දු අහනවා. නාට්‍ය බලනවා. නොයෙක් දේවල් ඇහෙනවා. ඔබට බොරුත් ඇහෙනවා. කේළම් ඇහෙනවා. පරුෂ වචනත් ඇහෙනවා. හිස් වචනත් ඇහෙනවා. ඒ ඔක්කෝම ඇහෙද්දි ධර්මයත් ඇහෙනවා. එතකොට අපේ සිත රාග ද්වේෂ මෝහ වලින් යුක්තයි. රාග ද්වේෂ මෝහයන්ගෙන් යුක්ත වූ සිත රාග ද්වේෂය මෝහයන්ට පක්ෂ දේවල් වලට තමයි ඇදිලා යන්නේ.

 

Leave A Comment