අඳුර විනිවිද එළිය දකින්නට – Kiribathgoda Gnanananda Thero – Nibbedhika Sutta – part 2 2018-01-12T12:39:44+00:00

Project Description

පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් 2017-04-02 වන දින පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ මාසික සදහම් වැඩසටහනේදී නිබ්බේධික සූත්‍රය ඇසුරෙන් සිදුකළ ධර්ම දේශනාව

Leave A Comment