අපේ පාලි පන්තිය – 27 2016-01-05T11:29:53+00:00

Project Description

Learning Pali – 27– අපේ පාලි පන්තිය 27

කොළඹ මාලිගාකන්දේ විද්‍යෝදය පිරිවෙණ් ආචාර්ය, ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි අධ්‍යනාංශ ප්‍රධාන ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය, පූජ්‍යපාද වෑගම පියරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කොටස් වශයෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන අපේ පාලි පන්තිය…

Project Details

Categories:

Leave A Comment