පිපුණා… පිපුණා… පිපුණා.. | දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී | Shraddha TV 2017-12-14T11:46:33+00:00

Project Description

එදා ලූම්බිණි සල් උයනේ දී බිලිඳු බෝසතාණන් වහන්සේ
මෙලොවට බිහිවී සිංහනාද කරද්දී
ඒ සල් උයන මලින් පිරී යද්දී මොන තරම් අසිරියක් තිබෙන්නට ඇතිද?
නෙරංජරා නදී තෙර ගයාවේ ඇසතු බෝ සෙවණේ දී
කෙලෙස් මර දැහැන සිඳ දමා දෙව් බඹුන්ගේ ඝෝෂා මැද
උතුම් සම්බුදු පදවි ලබනා විට මොන තරම් අසිරියක් තිබෙන්නට ඇතිද?
දසදහසක් ලෝක ධාතුව කම්පා කරවමින්
තුන්ලොවේ දුක්ගිනි නිවාලන අමා සදහම් නඳ ඇසී ඇසී එද්දී
ඒ ඉසිපතන මිගදාය වනපෙත මොන තරම් අසිරියක් තිබෙන්නට ඇත්ද?
මුළු මිහිතලයම කම්පා කරවමින්
ලොවට කරුණා පෑ ඒ දහම් ඇස නිවී යද්දී
කුසිනාරාවේ උපවත්තන සල් උයනේ
මොන තරම් අසිරියක් තිබෙන්නට ඇත්ද?
අප තිලෝගුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ මෙලොවට බිහි වූ දා සිට
පිරිනිවී වඩිනා තෙක් මුළු ලොව
එකම බුදු අසිරියකින් බැබළී ගියේ ය.

Leave A Comment