රජරටට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක උත්සවයේ ධර්ම දේශනය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ 2017-11-24T12:16:59+00:00

Project Description

රජරටට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක උත්සවයේ ධර්ම දේශනය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

මීට අවුරුදු දෙදහස් දෙසිය තිස් ගණනකට කලින් මේ රජ රට භූමියේ පින්වන්ත රජෙක් වාසය කළා ඒ තමයි දෙවන පෑතිස් රජු. ඒ රජුගේ දෑස් ඉදිරියේ, මිහින්තලා කදු මුදුනේ රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩසිටියා දැක්කා. ඒ රහතන් වහන්සේ තමයි අපේ වාසනාවට අපිට මහා ආදරයෙන් අපි වෙනුවෙන් ජීවිතය ගත කරපු අපේ මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි අපිට ආලෝකය දැල්වූයේ. උන්වහන්සේ තමයි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියා දුන්නේ. ඒ මිහිඳු රහතන් වහන්සේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියලා දුන්නේ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා හදුන්වා දුන්නේ. උන්වහන්සේ අපේ රටට තමන්ගේ නැගණිය වූ සංඝමිත්තා රහත් තෙරණියත් වඩම්වා ගත්තා. ඒ කැපවීමයි අපි මේ තාම භුක්ති විඳින්නේ.

දකුණුලකට ශ්‍රද්ධා සමාරම්භක උත්සවයේ ධර්ම දේශනය | පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ

Leave A Comment