අ.පො.ස (සා/පෙළ) උපකාරක සම්මන්ත්‍රණය | ශ්‍රද්ධා තක්සලාව 2017 2017-12-06T17:03:43+00:00

Project Description

ශ්‍රද්ධා තක්සලාව – 2017-12-02

මෙවර අ.පො.ස උසස්පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දූදරුවන් වෙනුවෙන් ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යජාලය සංවිධාන කළ විශේෂ අධ්‍යාපනික සම්මන්ත්‍රණය සහ ආශිර්වාදාත්මක බෝධි වන්දනාව පසුගිය දෙසැම්බර් 2 දින කඩුවෙල, මහමෙව්නාව බෝධිඤාණ භාවනා අසපු පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වූ අතර එහිදී විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය පිළිබඳව පහදා දුන් දේශනයක් සහ මානසික සමබරතාවෙන් යුතුව විභාගයට මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳ සිදු කළ දේශනයක් මෙන්ම සහභාගී වූ සියලු විභාග අපේක්ෂක දරුවන්ට පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් ආශිර්වාද කොට පිරිත් නූල් සහ පිරිත් පැන් ලබා දීමද සිදුවිය. මේ රැස් කළා වූ සියලු පින් ඔබ සියලු දෙනා අනුමෝදන් වෙත්වා!

Leave A Comment