දුක් පීඩා රහිත මෙලොව පරලොව ජීවිතයකට | Sitha Sanasana Ama Daham 02 2016-11-25T15:31:02+00:00

Project Description

දුක් පීඩා රහිත මෙලොව පරලොව ජීවිතයකට  | Sitha Sanasana Ama Daham 02

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද අපි සාකච්ඡා කරණ සූත්‍රයේ නම තමයි දුක්ඛ සූත්‍රය. සිංහල තේරුම තමයි දුක  ගැන වදාළ දෙසුම. සේඛබල පහ නැති වුනොත් එයාගේ ජීවිතය මොන විදියටද ගත කරන්නේ කියන එක මේ සූත්‍ර දේශණාවේ විස්තර කරලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා. මහණෙනි, පස් කරුණකින් සමන්විත වූ භික්ෂුව මේ ජීවිතයේදීම දුක සේ වසන්නේ වෙයි. ඒ වගේම දුක්ඛිත වූ, දැඩි පීඩා සහිත වූ, කෙළෙස් දාහෙන් යුක්ත වූ ජීවිතයක් ගෙවයි. කය බිඳී මරණින් මතු දුගතිය කැමති විය යුත්තේය. යම් කිසි කෙනෙක් පීඩාවෙන් ඉන්නවා නම් ඒ වගේම කෙලෙස් වලින් දැවි දැවී වාසය කරනවා නම් ඒකට හේතුව මොකක්ද එහෙනම්  කරුණු පහක් නැති වීම.දුක් පීඩා රහිත මෙලොව පරලොව ජීවිතයකට 

මහණෙනි මෙහිලා භික්ෂුව ශ්‍රද්ධා නැත්තේ වෙයි. ශ්‍රද්ධාව නැත්නම් කොච්චර සතුටින් ඉන්නවා කිව්වත්, එයා දුකෙන් තමයි වාසය කරන්නේ. ඒ වගේම අකුසල් පිළිබදව ලැජ්ජාව නැත්තේ වෙයි.  ඒ වගේම අකුසල් පිළිබදව බය නැත්තේ වෙයි. අකුසල් ජීවිතේ හටගත්තට කිසි බයකුත් නැත්නම්, අකුසල් දුරු කිරීමටත්, කුසල් උපදවා ගැනීමටත් කම්මැලියි නම්, ප්‍රඥාව නැත්නම් එයා දුක සේ වාසය කරන කෙනෙක්. දුක්ඛිත වූ, දැඩි පීඩා සහිත වූත් කෙළෙස් දාහයෙන් දැවි දැවී වාසය කරන කෙනෙක්. ඒ කොටස හොදට මතක තියා ගන්න ඕන. මේක බුද්ධ වචනයක් මේක වරදිනවද? මේක වරදින්නේ නෑ. එතකොට බලන්න කෙනෙක්, පීඩාවෙන් සිටිනවා නම්, දුකෙන් සිටිනවා නම්, කෙලෙස් වලින් පීඩා විඳ විඳ ඉන්නවා නම්, ද්වේෂයෙන් පීඩා විඳ විඳ ඉන්නවා නම්, මෝහයෙන් මුලා වෙලා පීඩා විඳ විඳ ඉන්නවා නම්, ඒකට හේතුව මොකක්ද? ශ්‍රද්ධාව නෑ.

ඊටපස්සේ අකුසල් දහම් ජීවිතේ හට ගන්නවට ලැජ්ජාවක් නෑ. අකුසල් දහම් හටගන්නවට බයක් නෑ. ඒ වගේම අකුසල් දුරු කරන්න, කුසල් උපදවා ගන්න කම්මැලියි. ඒ වගේම ප්‍රඥාව නෑ. සැපසේ වාසය කරන්න නම් මොකක්ද වෙන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා, මහණෙනි, මේ පස් කරුණින් සමන්විත භික්ෂුව මේ ජීවිතේ සැප සේ වාසය කරයි කියනවා. ඒ වගේම දුක්ඛිත නොවූත්, පිඩා රහිත වූත්, කෙළෙස් දාහයෙන් තොර වූ ජීවිතයක් ගෙවයි. කය බිඳී මරණින් මත්තේ සුගතියේ උපතක් කරා යයි කියනවා. අපේ ජීවිතේ අපි සුගතිය කැමති නම්, සැප විඳන්න කැමති නම්, පිඩා නැතුව වාසය කරන්න කැමති නම් එයා අනිවාර්යෙනම්  මේ කරුණු පහ ජීවිතයේ ඇති කරගන්න ඕන.දුක් පීඩා රහිත මෙලොව පරලොව ජීවිතයකට 

සිත සනසන අමා දහම් මුල් පිටුවට

Leave A Comment