සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම හදුන්වා දීම | Sonduru nivanmaga 01 2016-11-25T12:12:03+00:00

Project Description

සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම හදුන්වා දීම | සොඳුරු නිවන් මග

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය වෙතින් ඔබ වෙත මේ ගෙන එන සොඳුරු නිවන් මග වැඩසටහන් මාලාව තුලින්, පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ සමගින් අපි කතා බස් කරන්නට, ඉස් මතු කරන්ට බලාපොරොත්තු වන්නේ, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්මයයි. ඉතින් ඒ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්මය ලොවට දායාද කළ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට, ඒ වගේම ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයට, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්මය රහතන් වහන්සේලාගේ පරපුරෙන් ගෙනැවිත් අප වෙත දායාද කල මහා සංඝ රත්නය කියන ඒ උතුම් තුණු රුවනට අපගේ නමස්කාරය වේවා.

පින්වත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වරක් චුන්ද කියන ස්වාමීන් වහන්සේට, මේ විදියට වදාළා. පින්වත් චුන්ද මේ ලෝකයේ යම් තාක් ශාස්තෘන් වහන්සේලා සිටිත්ද, ඒ ශාස්තෘන් වහන්සේලා අතර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තරම් ලාභයෙන්, යසසින් අග්‍ර කෙනෙක් ලොව පහල වුණේ නෑ කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා යම් තාක් මේ ලෝකයේ සංඝයා ඇත්ද, මේ ලාභ සත්කාර, යසස තියෙන වෙන පිරිසක් දකින්නෙ නෑ කියනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය තරම්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම්, හැම අතින්ම පිරිපුන් දේ මොකක්ද කියලා. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සම්බුදු සසුන කිව්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා හැම පැත්තෙන්ම පිරිපුන්, අඩුත් නැති, වැඩිත් නැති සම්පූර්ණ නිවන් මඟ ප්‍රකාශ කරල තියෙනවා කිව්වා.

ඉතින් ඒ නිසා  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඒ සම්පූර්ණ පිරිපුන් නිවන් මග තුල, ධර්මය තුල මේ කොටස අඩුයි කියලා එකතු කරන්න දෙයක් නෑ කිව්වා. ඒ වගේම මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය තුල මේ කොටස වැඩියි කියල අඩු කරන්න තැනක් නෑ කිව්වා. අන්න ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා, භික්ෂු සංඝයාට මේ උතුම් ධර්මය විවාද කරන්නේ නැතුව පුරුදු කරන්න කිව්වා. සංගායානා කරන්න කිව්වා. මෙන්න මේ විදියටයි පින්වත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශිෂ්ඨ නුවණින් දේශණා කලාද අන්න ඒ ධර්මය එකතු වෙලා තියෙනවා අර්ථයෙන් අර්ථය, ව්‍යංජනයෙන් ව්‍යංජනය. මේ උතුම් ධර්මය වාද විවාද කරන්න එපා කිව්වා. කුමකටද නිවන් මග බොහෝ කාලයන් පවතින්න නම්, මේ ධර්මය කතා කරන්න කිව්වා. ඒ විදියටම කියන්න කිව්වා වාද විවාද කරන්නෙ නැතිව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා දෙවියන්ට මිනිසුන්ට හිත සුව පිණිස පවතින්න, ලොවට අනුකම්පාවෙන් ඒක කරන්න කිව්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙසේද එය වදාළේ, බොහෝ ජනයාට හිත සුව පිණිස. චුන්ද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශිෂ්ඨ නුවණින් දේශණා කල ධර්මය කුමක්ද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ අන්න  වෙලාවේ වදාළා අප මේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නම බලාපොරොත්තු වෙන, සොඳුරු නිවන් මග, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල වැඩෙන්නා වූ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37.

සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම

Youtube

2 Comments

  1. kumari dehigama April 2, 2016 at 1:45 pm - Reply

    shadu shadu shadu ………..,

  2. chandani March 15, 2016 at 9:07 am - Reply

    Pin sidu wewa

Leave A Comment