තිසරණයට දිවිපුදා වාසය කරමු | Shraddha TV 2018-01-17T12:06:04+00:00

Project Description

තිසරණයට දිවිපුදා වාසය කරමු | Shraddha TV

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද මේ පින්වත් පිරිසට මම කියලා දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න ඕන වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ශ්‍රී සද්ධර්මය සරණ යන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ආර්ය මහා සංඝ රත්නය සරණ යන්න ඕන වන්නේ කොහොමද කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉපදුන දවසේ ඉදලා බෞද්ධ වුනා කියලා එහෙම නැත්නම් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමී, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කිව්වාට බෞද්ධ වෙන්නේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයෙක් බවට උප්පැන්න සහතිකේ ආගම මොකක්ද කියලා තැනට බුද්ධාගම තිබ්බා කියලා ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නේ නෑ. ‘යේකේචි බුද්ධං සරණ ගතාසේ නතේ ගමිස්සනති අපායං පහාය මානුසං දේහං දේවකායා පාරිපූරෙස්සන්තී’ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් සරණ ගියා නම්, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය කෙනා අපායේ වැටෙන්නේ නෑ. එහෙම නම් මේ උපන් සත්වයා සතර අපායට වැටි වැටි යන්නේ ඇයි සරණක් නැති නිසා, පිහිටක් නෑ. ප්‍රේත ලෝක වල, තිරිසන් ලෝක වල වැටි වැටී වාසය කරන්නේ සරණක් නැති නිසා ඒ නිසා ඒ සරණ නැතුව, උපතේ ඉදලම බෞද්ධ පවුලක වුනත් මැරෙනකම් හිටියා කියලා සරණේ පිහිටලා නැත්නම් එයා තිසරණ  සරණ ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ සමහර අය ආගමක් අදහන්න ඕන නිසා අදහනවනේ.

සමහර පිටරටවල් වල තමන්ට කැමති ආගමක් අදහන්න පුලුවන්. නැත්නම් නිකන් ඉන්න පුලුවන්. ලංකාවේ වැඩුපුරම ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පිරිස. නමුත් ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පිරිස වෙන්නේ පරම්පරාවෙන් නෙවෙයි සරණ යෑමෙන්. සරණ යනවා කියන එක ලේසී දෙයක් නෙවෙයි. සරණ ගියොත්, තෙරුවන් සරණ ගියොත් ඒ තෙරුවණ් සරණේ පිහිට ලබපු කෙනා සතර අපායේ වැටෙන්නේ නෑ. සුගතියේ උපදිනවා. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්ණේ මැරුනට පස්සේ සතර අපායේ වැටෙයිදෝ කියලා. ඇයි මේ සංසාරේ යන සත්වයාට මේ සතර අපාය මහගෙදර වගේ. වැඩුපුරම මේ සත්වයා ගෙවලා තියෙන්නේ නිරයේ. ඊලගට අපි නොවුන තිරිසන් සතෙක් නෑ. කුකුල්ළු වෙලා බෙලි කැපිලා ගලා ගිය රුධිරය සතර අපායේ ජලයට වඩා වැඩි නම් කොච්චරම කුකුල්ළු වෙලාම සංසාරේ ඉපදිලා ඇතිද තිරිසන් ලෝකේ. ඌරෝ වෙලා ඉපදිලා බෙලි කැපුම් වලට ලක්වෙලා ගලා ගිය රුධිරය සතර අපායේ ජලයට වඩා වැඩි නම් කොච්චර ඌරෝ වෙලා ඉපදිලා අතිද?

අසිරිමත් දමසක මුල් පිටුවට

තිසරණයට දිවිපුදා වාසය කරමු | Shraddha TV

One Comment

  1. ම්ල්ලවල January 17, 2018 at 2:04 pm - Reply

    සාදු සාදු සාදු ඔබ සදහටම තෙරුවන් සරණයි

Leave A Comment